Office of International Cooperation

Thông tin và mẫu đăng ký chương trình tập huấn ngắn hạn về công nghệ chế tạo khuôn mẫu tại trường Đại học Quốc Lập Khoa Học Ứng Dụng Cao Hùng Đài Loan, năm 2017Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Trung Hưng (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Cordilleras (Philippines) Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Northern Kentucky (Hoa Kỳ) Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Chinan (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Đại Diệp (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Hiệp hội thương gia Đài LoanBiên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Công lập Bình Đông (Đài Loan)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Kyungsung (Hàn Quốc)Biên bản ghi nhớ hợp tác MOU giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Woosong (Hàn Quốc) Trao đổi học thuật với Học viện Khoa học Kỹ thuật – Đại học Chi NanGiao lưu với sinh viên trường Cao đẳng công nghệ cao Singapore