Office of Facility Management

Thông tin liên hệ

2150
Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà A, Cổng 1, ĐH Thủ Dầu Dầu Một, số 6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại: 0274-3844196
Email: phongcscv@tdmu.edu.vn
Điện thoại cá nhân:
1.     Nguyễn Hữu Thuận - Trưởng phòng      : 0908 473769
2.     Nguyễn Nhật Hải - P.Trưởng phòng       : 0913 140135
3.     Nguyễn Trường Sơn – P.Trưởng phòng: 0913 782656
4.     Lê Thanh Tâm - Chuyên viên                 : 0945 460712
5.     Nguyễn Phúc Tuyên - Chuyên viên        : 0917 839897
6.     Huỳnh Hoài Phúc - Chuyên viên             : 0937 525181
7.     Phạm Quốc Cường - Nhân viên              : 0973 415224
8.     Nguyễn Văn Vũ Bảo - Nhân viên             : 0985 788339